Aktualności

Wersja końcowa klasyfikacji punktowych 2018

W dziale Współzawodnictwo / Klasyfikacje ŚlZKol zamieszczono końcowe klasyfikacje punktowe 2018 z uwzględnieniem punktów zdobywanych przez zawodników do punktacji PZKol po 10.08.2018.

Projekt kalendarzy ŚlZKol SZOSA i MTB

W dziale kalendarz zamieszczono projekty kalendarzy imprez kolarskich ŚlZKol szosowych i MTB.
Organizatorów imprez które nie zostały jeszcze zgłoszone prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: nazwę i rodzaj imprezy, nazwę i adres organizatora, wykaz kategorii oraz planowany termin i miejsce rozegrania imprezy.

Nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.
Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Okres trzyletniego funkcjonowania klubu liczony jest do daty złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Klub”.
Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 350, (22) 24 43 214, (22) 24 47 319, (22) 24 47 358, (22) 24 43 165.

Szczegóły: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html?fbclid=IwAR1r4r3hOa5Mj4-_0Lz0oGqk0Hat4NQyuVRiye8KVDPjMc8ZNgeaRp70QSQ

Wnioski o wydanie licencji na 2019 rok

W dziale Pliki do pobrania został opublikowany wniosek o wydanie licencji na rok 2019. Powyższy druk jest drukiem obowiązującym PZKol i wszystkie regionalne związki kolarskie.
Ze względu na konieczność złożenia oświadczenia ws. udostępnienia danych osobowych przez wnioskodawcę oraz rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku wnioskodawców niepełnoletnich, wnioski złożone na formularzu innym niż obowiązujący nie będą rozpatrywane.