Aktualności

Bilans 2017

W dziale Pliki do pobrania udostępniono dokumenty które będą poddane pod głosowanie podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczego, w tym bilans za rok 2017, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności ŚlZKol w 2017 roku.

Uroczystość zakończenia sezonu 2017

Zarząd ŚlZKol zaprasza serdecznie na uroczystość zakończenia sezonu kolarskiego 2017 która rozpocznie się dn. 05.01.2018 o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach przy ulicy M.Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy.

W trakcie spotkania zostaną wyróżnieni czołowi zawodnicy klasyfikacji punktowych ŚlZKol w sezonie 2017 (10 w każdej kategorii) oraz wyróżniający się zawodnicy nie sklasyfikowani w tych rankingach.

Walny Zjazd Sprawozdawczy, 05.01.2018, Rydułtowy

Zarząd Śląskiego Związku Kolarskiego zaprasza na Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ŚlZKol który rozpocznie się 05.01.2018 w Rydułtowach o godzinie 18.45 w pierwszym terminie i o godzinie 19.00 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach przy ulicy M.Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy.

Zgodnie ze statutem ŚlZKol w Sprawozdawczym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów.

Program:
1. Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników.
2. Otwarcie zebrania sprawozdawczego przez prezesa Zarządu ŚlZKol.
3. Głosowanie nad przyjęciem bilansu za rok 2017.
4. Zamknięcie zebrania sprawozdawczego.
Bilans za rok 2017 zostanie zamieszczony na stronie internetowej ŚlZKol w pierwszych dniach stycznia 2018 poprzedzających Walny Zjazd Sprawozdawczy.

Wnioski o wydanie licencji na 2018 rok

W dziale do pobrania dostępne są wnioski o wydanie licencji kolarskich na rok 2018.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sportowymi PZKol przypominamy, że licencja kolarska ważna jest przez jeden rok kalendarzowy, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, tak więc zawodnicy zgłaszający się na zawody od 1 stycznia 2018r. zobligowani są do posiadania właściwej licencji wydanej na rok 2018 (kolor żółty).

Zgodnie z decyzją Zarządu ŚlZKol składka członkowska za klub w 2018 roku wyniesie 200 zł.