Aktualności

Uroczystość podsumowania roku 2018

Zarząd ŚlZKol zaprasza serdecznie na uroczystość podsumowania roku 2018 która rozpocznie się dn. 08.03.2019 o godzinie 17.00 w GOK Suszec, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

W trakcie spotkania zostaną wyróżnieni czołowi zawodnicy klasyfikacji punktowych ŚlZKol w sezonie 2018 (10 w każdej kategorii) oraz wyróżniający się zawodnicy nie sklasyfikowani w tych rankingach.

Walny Zjazd Sprawozdawczy, 08.03.2019, Suszec

Zarząd Śląskiego Związku Kolarskiego zaprasza na Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ŚlZKol który rozpocznie się 08.03.2019 w Suszcu o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i o godzinie 19.00 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

Zgodnie ze statutem ŚlZKol w Sprawozdawczym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów.

Program:
1. Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników.
2. Otwarcie zebrania sprawozdawczego przez prezesa Zarządu ŚlZKol.
3. Głosowanie nad przyjęciem bilansu za rok 2018.
4. Zamknięcie zebrania sprawozdawczego.

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2018

W dziale Współzawodnictwo / Klasyfikacje ŚlZKol zamieszczono zestawienie punktów zdobytych przez zawodników zrzeszonych w śląskich klubach we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez Instytut Sportu w Warszawie.

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2018

W dziale Współzawodnictwo / Klasyfikacje ŚlZKol zamieszczono zestawienie punktów zdobytych przez zawodników zrzeszonych w śląskich klubach we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez Instytut Sportu w Warszawie.

Nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.
Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Okres trzyletniego funkcjonowania klubu liczony jest do daty złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Klub”.
Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 350, (22) 24 43 214, (22) 24 47 319, (22) 24 47 358, (22) 24 43 165.

Szczegóły: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html?fbclid=IwAR1r4r3hOa5Mj4-_0Lz0oGqk0Hat4NQyuVRiye8KVDPjMc8ZNgeaRp70QSQ